01. Wyzwanie

Wyłudzanie odszkodowań jest bolączką sektora ubezpieczeń od wielu lat. Szacuje się, że bezpodstawne roszczenia stanowią nawet 10% wszystkich wypłat w Europie. Prowadzi to do znacznych strat zarówno firm ubezpieczeniowych, jak i dla ich klientów, ponieważ dodatkowe koszty przekładają się na wyższe składki. Nasz klient – jeden z głównych ubezpieczycieli w Polsce – także doświadczał negatywnych skutków tego problemu i szukał sposobu na poprawę wykrywalności wyłudzeń w zakresie swoich pakietów ubezpieczeń. Istniejący system firmy nie zawsze wyłapywał takie przypadki, często prowadząc do dodatkowych kosztów oraz wydłużając czas potrzebny na przetworzenie dokumentacji związanej z likwidacją szkód.

02. Nasze rozwiązanie

Po przeanalizowaniu systemu i procesów naszego klienta zaproponowaliśmy nowe podejście do jego sposobu obsługi roszczeń i powiązanej dokumentacji. Nasz zespół dostarczył niestandardowe rozwiązanie oparte o mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego pomagające przeanalizować oraz zidentyfikować podejrzane roszczenia.

03. Rezultaty

Wdrożenie opracowanego przez nas rozwiązania natychmiast poprawiło skuteczność wykrywania potencjalnych oszustw związanych z wypłatą odszkodowań. Nasz klient może teraz lepiej ocenić, które wnioski powinny być dalej analizowane, dzięki czemu znacznie podniósł się też poziom wykrywalności nieuczciwych roszczeń. W rezultacie firma znacznie obniżyła nie tylko koszty związane z wypłatą nieuzasadnionych odszkodowań, ale też czas potrzebny na przetwarzanie wniosków.